Dominus

Dominus MonkVan alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten. Dat verklaarde Caesar op het hoogtepunt van zijn roem, tijdens zijn reis om de (toen gekende) wereld. Toen Caesar in die tijd werd geconfronteerd met deze onmetelijke moed, vroeg hij aan een van zijn trouwe dienaars om het geheim van dit zo trotse volk te doorgronden. Die kwam niet tot de conclusie dat de Belgen over een of ander magisch drankje beschikten, maar wel over een drank van buitengewoon hoge gisting : de abdijbieren.

Caesar beval onmiddellijk dat voor zijn legers eveneens een dergelijke drank werd gemaakt opdat ook zij onverschrokkenheid en moed aan de dag zouden leggen. De vijand mocht hier geen lucht van krijgen en dus werd de vervaardiging van de drank aan een ongekend klooster toevertrouwd in plaats van aan een abdij.


Dominus was de codenaam voor de drank die de legers van Caesar moest helpen om Gallië te overwinnen. Dit kloosterbier had een uitzonderlijk effect en al heel snel werd in de straten van Rome de uitdrukking "in vino veritas” vervangen door "in cervisia veritas”.

Het recept werd heel wat later overgenomen door de strikt volgens de regels levende monniken van de cisterciënzerorde verbonden aan de Abdij Notre Dame de la Grande Trappe. Nu wordt Dominus nog steeds gebrouwen volgens de traditie die Caesar in staat stelde om de meest geduchte legers te overwinnen. Dominus vobiscum !