Een lekker bier… een goede gezondheid!

news-20130110Wetenschappelijk aangetoond: bier drinken - uiteraard met mate - is een prima manier om in goede gezondheid te blijven. Net als wijn heeft bier een eerder positief effect op verschillende aspecten… Wij zeggen dus echt “gezondheid”!

>De slaap: het kalmerende effect van hop is van oudsher al bekend. De lupuline in de hop zou inderdaad ontspannend werken en depressies en stress tegengaan. In de middeleeuwen gebruikte men al hop en bier voor een beter humeur. Ook hoofdkussens, gevuld met hopbloemen, werden aangeraden om slaapstoornissen te verhelpen.

>Het hart: de ethanol in het bier, net als in alle andere alcoholhoudende dranken, zou er bij gematigd en regelmatig gebruik (maximaal 3 glazen per dag) voor zorgen dat het gehalte aan “slechte” cholesterol wordt verlaagd ten voordele van de “goede” cholesterol. Hierdoor verkleint ook het risico op hart- en bloedvatenziekten en op een hartaanval. Dat gunstig effect werd aangetoond in een Tsjechische studie uit 2000 die in een Brits medisch tijdschrift is verschenen. Opgelet echter: uit diezelfde studie blijkt ook dat het beschermende effect nihil is bij personen die overmatig bier drinken. Sterker nog: bij hen werden zelfs negatieve effecten vastgesteld.

>De botten: bier is rijk aan silicium, een stof die de groei van het beendergestel bevordert en bepaalde ziekten zoals osteoporose zou kunnen voorkomen. Bier bevat bovendien fyto-oestrogenen (plantaardige stoffen) die hetzelfde effect zouden kunnen hebben. Twee Californische studies, gepubliceerd in 2009 ondersteunen deze hypothese.

>Diuretisch effect: dit effect is welbekend bij bierdrinkers, ook al kan de verklaring van dit fenomeen voor discussie zorgen. Sommigen zeggen dat de hopharsen de nierfunctie stimuleren, waardoor overtollig vocht, toxines en andere afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd. Overigens bestaat bier zelf voor 90% uit water, wat het diuretisch effect uiteraard nog versterkt. Tot slot blijkt ook nog dat bier – net als elke alcoholhoudende drank – de productie van vasopressine of ADH vermindert. Dat is een antidiuretisch hormoon dat vaatvernauwend werkt en de verwijdering van water tegengaat. Vandaar dat men bij het bierdrinken zo vaak naar het toilet moet…

>Het gewicht: in tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt over bierdrinkers met een flinke bierbuik, doet bier niet verdikken. Van alle alcoholhoudende dranken bevat bier het minst calorieën. Overigens verhoogt bier het gevoel van verzadiging. Dat weerhoudt er de bierdrinkers echter niet van om bij het drinken allerlei vettige snacks te verorberen (kaas, pindanootjes enz.). Daar zou dan ook de oorzaak moeten worden gezocht voor de dikke pens van sommigen... Als men drinkt bij het eten, verwijdert ons organisme eerst de alcohol, waardoor de vetzuren pas na enkele uren worden verbrand. En hierdoor wordt de vetafzetting natuurlijk in de hand gewerkt. Quod erat demonstrandum!

Het gebruiken van alcohol moet in ieder geval op een doordachte manier gebeuren, zonder overmaat noch misbruik en is ook afhankelijk van het geslacht, het gewicht en de tolerantiegraad van elk individu. Moeten we er nog op wijzen dat alcohol drinken en rijden niet samen gaan en dat ook andere activiteiten door het drinken van alcohol verstoord kunnen worden?