Bier wordt groen!

Oorspronkelijk is bier een gezond product aangezien het uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Niettegenstaande roept de productie ervan veel vragen op. Enerzijds wordt er veel water voor gebruikt en anderzijds wordt bier over de hele wereld geëxporteerd en laat dit een zware ecologische voetafdruk achter.Brewery Bourgogne des FlandresHet is een feit dat op industrieel vlak, de productie van bier in het verleden overvloedig water uit bronnen en rivieren heeft gebruikt. Ook de omvangrijke gerst- en tarwevelden werden hoogstwaarschijnlijk bemest (maar dit geldt ook voor de productie van brood). De productie van verpakkingen mag ook niet over het hoofd gezien worden, net zoals de verbruikte energie voor het vervoeren van de brouwsels naar oorden die, dankzij het succes ervan, soms heel ver van hun oorsprong liggen.Sinds men zich meer bewust is van de risico’s die gepaard gaan met de opwarming van de aarde en met het ongecontroleerd gebruik van middelen, leveren veel ondernemingen (zoals o.m. brouwerijen) tal van inspanningen om de gevolgen van hun bezigheden voor het energieverbruik en het milieu te doen dalen. Men kan zelfs stellen dat brouwers voorbeeldig zijn op dit gebied. Brouwers worden vandaag de dag bijgestaan door technologie en onderzoek ontwikkelt zich zowat overal, onder meer met de hulp van grote instellingen zoals de Europese Unie. Deze aanzienlijke investeringen belangen niet enkel grote groepen zoals Inbev of Carlsberg aan. Deze bekende brouwerij creëert momenteel bijvoorbeeld (met de hulp van de EU) een winningsproces van CO2, zonder ECO2Brew, in de gistingstanks en dit zonder waterverbruik. Het gas dat op deze manier wordt gewonnen wordt herbruikt voor het inbrengen van gas in andere dranken en zorgt op deze manier voor een daling van het energieverbruik met 20%.Een industrie die steeds properder en zuiniger wordtBrewery TimmermansIn België hebben reeds verschillende middelgrote brouwerijen zoals Chimay, Brouwerij Martens of de Anthony Martin groep in o.m. de brouwerij Timmermans, waarneembare inspanningen geleverd om hun CO2-voetadruk te verminderen. Zo hebben ze, onder andere, hun herbruikbare verpakkingen gerationaliseerd (bv. door het tot 35 keer hergebruiken van eenzelfde fles of vat), de nodige energie voor het brouwen drastisch verminderd (door gebruik van zonne-energie, windenergie of biomassa), de energie-kost van het transport geoptimaliseerd (aankoop van grondstoffen in grote hoeveelheden) en ze gebruiken minder vervuilende alternatieven zoals ecotrucks, treinen of transport via waterwegen. Veel Belgische brouwerijen beschikken ook over krachtige zuiveringsinstallaties die het water recupereren voor het reinigen van de ketels. Het “afval” van hun ingrediënten zoals bostel dient als veevoeding.Volgens het jaarlijks rapport van 2015 van de Nationale Federatie van Belgische Brouwers, zijn de inspanningen van haar leden absoluut het gevolg van een actief milieubewustzijn. De cijfers spreken voor zich: de brouwsector betaalt zo’n 25 miljoen euro aan bijdragen aan de Belgische staat op de verpakkingen met en zonder statiegeld. 74% van het bier dat door de brouwsector werd verkocht, werd verkocht in recycleerbare verpakkingen (vaten, flesjes, kratten). In 20 jaar tijd is de hoeveelheid water dat wordt gebruikt voor het brouwen van bier gedaald van zo’n 10 à 20 liter water per liter bier naar 6 liter en zelfs naar 3,5 liter in heel moderne brouwerijen zoals Brouwerij Martens.Pure Water Spring Tranquil NatureDe volgende uitdaging voor de brouwerijen blijft trouwens het water, zowel tijdens het productieproces als tijdens het reinigingsproces. Filteringsprocessen zullen moeten worden ontwikkeld om opnieuw drinkbaar water te creëren dat kan gebruikt worden tijdens de reinigings- en spoelprocessen. Een andere uitdaging is het ontwikkelen van installaties op biogas, op groene energie, voor in de toekomst. Op dat vlak zijn er in België enkele pioniersbrouwerijen. Deze brouwerijen hebben krachtige installaties ontwikkeld die het water dat niet wordt gebruikt tijdens het brouwproces filtert dankzij bacteriën die methaan en CO2 produceren. Dat gas wordt dan omgezet in elektriciteit, wat de energie-impact van het productieproces aanzienlijk doet dalen.Deze voorbeelden tonen aan dat de brouwsector (en dan o.m. de Belgische brouwsector) koers heeft ingezet richting betere prestaties, hogere productkwaliteit op het vlak van puurheid, smaak en positieve gevolgen voor het milieu. De brouwers weten ook dat ze op lange termijn slechts door innovatie en optimalisering van de bescherming van de middelen de echtheid van hun streekproduct zullen kunnen behouden en tegelijkertijd zullen kunnen blijven produceren tegen een redelijke prijs. Ideaal om onze keel te smeren!