Brouwer, een beroep boordevol passie… maar ook discipline!

In het land van het bier is er geen enkel beroep zo verleidelijk als dat van brouwer. Ondanks dat er steeds meer amateurbrouwers zijn, mogen we ons niet laten misleiden! Het beroep van brouwer vraagt veel persoonlijke inzet, wetenschappelijke kennis en dus ook een opleiding!Timmermans BreweryWillem Van Herreweghe, meesterbrouwer in de historische Brouwerij Timmermans en beroemde bierexpert is duidelijk: “Het is een ingewikkeld beroep dat veel aandacht en technische kennis maar ook kennis over landbouw en biochemie vergt. Kennis die normaalgezien moet bevestigd worden door een diploma van bioloog of ingenieur in de brouwerijtechnologie. ”Een moeilijke opleiding... met toch ook wel wat theorie!Deze opleiding is zeker geen ‘klein bier’! In België zijn er twee universiteiten (Gent en Leuven) die deze gespecialiseerde opleiding aanbieden. “Slechts de drie laatste jaren van de opleiding worden specifiek gewijd aan de brouwwetenschap: mouterij, gistingsprosessen, enz. Er bestaat ook een kortere graduaatsopleiding om brouwerijlaborant te worden. Deze afgestudeerden spitsen zich, op professioneel vlak, voornamelijk toe op de analyse van kleuren, pH, alcohol en op chromatografie, bottelarij of zuiveringsprocessen. ”De meesterbrouwer is redelijk sceptisch over amateurbrouwers die microbrouwerijen uit de grond stampen: “Thuis een biertje brouwen waar drie weken later van kan geproefd worden is nog wel gemakkelijk. Maar bier brouwen waar zes maanden later van kan geproefd worden is veel moeilijker. Veel mensen beginnen er vol enthousiasme maar weliswaar zonder enige ervaring, zonder businessplan en zonder middelen aan. Momenteel is er trouwens een zekere desillusie voelbaar op de markt en weldra zullen er veel microbrouwerijen tegen een spotprijs te koop staan. Grotere groepen met een lange termijn marketingvisie zullen hiervan gretig gebruik maken en zullen deze microbrouwerijen opkopen. Een ander gevaar van deze amateurbrouwers is dat ze, door hun gebrek aan ervaring, een product van lage kwaliteit op de markt brengen en hierdoor het imago van het beroep zouden kunnen beschamen. Dit is problematisch, zeker aangezien wij belangrijke exporteurs zijn. ”Willem Van Herreweghe vindt het trouwens erg jammer dat het beroep van brouwer niet beschermd is en dat er geen reglementeringen bestaan voor het betreden van de arbeidsmarkt. Deze reglementeringen zouden de analyseverplichting van de producten beschermen en zo ook het proces en de kwaliteitscriteria garanderen. “Het onaandachtig produceren of het ongecontroleerd selecteren van granen kan de ontwikkeling van schadelijke toxines met zich meebrengen. De overheidscontroleurs voeren geen controles uit met het oog op het vaststellen van dit soort toxines in bier. Een ingenieur in de brouwerijtechnologie kent deze gevaren en weet hoe hij ze kan vermijden. ”030-ferme-mont-st-jean-20-09-2016Het brouwen zit de Belg in het bloed!Volgens de meesterbrouwer is het enige spijtige van de opleiding dat ze geen praktijkstages inhoudt, noch aan de universiteit, noch tijdens de graduaatsopleiding. De jongeren komen aan met een hoofd boordevol kennis en veel ambitie maar weten niet hoe ze een tank moeten openen om de netheid ervan te controleren. De stages zijn heel theoretisch terwijl de studenten zich ook zouden moeten kunnen mengen onder de arbeiders om zo de praktische kneepjes van het vak te leren. “Ik vind dat studenten minstens 3 jaar in de verschillende afdelingen van een brouwerij zouden moeten doorbrengen om zich zo een totaalbeeld te kunnen vormen. Men zou ook moeten benadrukken dat er vandaag de dag een groot tekort is aan brouwers, hoewel ze over de hele wereld worden gevraagd.” “De opleiding is moeilijk, men moet een expert zijn in microchemie, in biochemie en er wordt veel wiskunde gegeven... Maar eenmaal je dat hebt doorstaan, ligt er een mooie carrière in het verschiet. Een Belgische meesterbrouwer is goed opgeleid en heeft een heel goede reputatie. We worden in Frankrijk en Duitsland gevraagd maar ook in de US, in Zuid-Amerika en zelfs in China. Onze universiteiten werken reeds sinds de 19e eeuw nauw samen met brouwerijen in gespecialiseerde domeinen en financieren diverse onderzoeken, bv. met betrekking tot het gebruik van aromaten en hop, de teelt van gist of verouderingsprocessen. Deze samenwerking tussen de industrie en de academische wereld is belangrijk en is heel positief voor het verbeteren van de productkwaliteit. Het versterkt ook de reputatie van onze brouwindustrie en onze producten. Op het vlak van opleiding hebben we weinig concurrentie. Voor de oorlog bevond er zich in Polen (meer bepaald in Lubz) een erg goede universiteit maar deze werd onlangs pas terug heropgestart. Hun vooroorlogse knowhow werd nog niet hersteld, bijgevolg zijn de hoogopgeleide academici er dun gezaaid. Kortom, het is een veeleisend en boeiend beroep met veel potentieel, een referentie over de hele wereld! ”